Bestyrelsen for Næstved Turistforening

Valgt på den senest afholdte generalforsamlingen og efterfølgende konstitueret:

Formand: Charlotte Nymand Schwartzlose

Næstformand: Kristian Skov-Andersen (udpeget af Næstved kommune)

Kasserer: Erik Holst

Bestyrelsesmedlem: Claus Neergaard

Bestyrelsesmedlem: Dorte Koch-Jensen

Bestyrelsesmedlem: Finn Mogensen

Bestyrelsesmedlem: Georg Bentzen

Bestyrelsesmedlem: Gitte Torp Olsen

Bestyrelsesmedlem: Henning Jørgensen (udpeget af Næstved kommune)

Bestyrelsesmedlem: Joakim Blankschøn

Bestyrelsesmedlem: Lars Westermann

Bestyrelsesmedlem: Laura Sø

Bestyrelsesmedlem: Uffe Nielsen


Suppleant: Benny Pedersen

Suppleant: Lone Nielsen

Suppleant: Lene Olufsson Pedersen

Suppleant: Per Rasmussen

IMG_3868

Har du har lyst til at blive en del af bestyrelsen?
-hvis ja, så kontakt formanden

Hvis du vil skrive en mail til et bestyrelsesmedlem kan du klikke på bestyrelsesmedlemmets navn.

Forretningsudvalget, som også er bestyrelsen i Næstved Turisme A/S, består af:

  • Charlotte Nymand Schwartzlose
  • Erik Holst
  • Kristian Skov-Andersen
  • Uffe Nielsen