Bestyrelsen for Næstved Turistforening

Valgt på den senest afholdte generalforsamlingen og efterfølgende konstitueret:

Formand: Projektleder Charlotte Nymand Schwartzlose, VISM

Næstformand: Byrådsmedlem Kristian Skov-Andersen (udpeget af Næstved kommune)

Kasserer: Eventkoordinator Lene Olufsson Pedersen, Gavnø

Bestyrelsesmedlem: Virksomhedsejer Lars Westermann, Slusehuset

Bestyrelsesmedlem: General Manager Lars Fahlmann, Bon-Bon Land

Bestyrelsesmedlem: Citychef Daniel Liillerøi, Næstved Cityforening

Bestyrelsesmedlem: Byrådsmedlem Henning Jørgensen (udpeget af Næstved kommune)

Bestyrelsesmedlem: Arne Christensen, Frivillig Netværket


Suppleant: Turismeservicechef Vibeke Tejlmand, Sydkyst Danmark

Suppleant: Godsejer Claus De Neergaard, Gunderslevholm Gods

Charlotte-S

Har du har lyst til at blive en del af bestyrelsen?
-hvis ja, så kontakt formanden

Hvis du vil skrive en mail til et bestyrelsesmedlem kan du klikke på bestyrelsesmedlemmets navn.