Bestyrelsen for Næstved Turistforening

Valgt på den senest afholdte generalforsamlingen og efterfølgende konstitueret:

Formand: Georg Bentzen

Næstformand: Uffe Nielsen

Kasserer: Erik Holst

Bestyrelsesmedlem: Claus Neergaard (valgt af generalforsamlingen)

Bestyrelsesmedlem: Gitte Torp Olsen (valgt af generalforsamlingen)

Bestyrelsesmedlem: Henning Jørgensen (udpeget af Næstved kommune)

Bestyrelsesmedlem: Kristian Skov-Andersen (udpeget af Næstved kommune)

Bestyrelsesmedlem: Svend-Erik Kristensen.

Suppleant: Laura Sø

IMG_3868

Har du har lyst til at blive en del af bestyrelsen?
-hvis ja, så kontakt formanden

Forretningsudvalget, som også er bestyrelsen i Næstved Turisme A/S er:

Georg Bentzen

Uffe Nielsen

Erik Holst

Henning Jørgensen