Bestyrelsen for Næstved Turistforening

Valgt på den senest afholdte generalforsamlingen og efterfølgende konstitueret:

Konstitueret Formand: Georg Bentzen, mobil: 2468 8933

Kasserer: Erik Holst

Bestyrelsesmedlem: Svend-Erik Kristensen

Bestyrelsesmedlem: Claus Neergaard

Bestyrelsesmedlem: Dorte Koch-Jensen

Bestyrelsesmedlem: Gitte Torp Olsen

Bestyrelsesmedlem: Lars Westermann

Bestyrelsesmedlem: Laura Sø

Bestyrelsesmedlem: Stine Beyen Andersen

Bestyrelsesmedlem: Uffe Nielsen

Bestyrelsesmedlem: Henning Jørgensen (udpeget af Næstved kommune)

Bestyrelsesmedlem: Kristian Skov-Andersen (udpeget af Næstved kommune)


Suppleant: Benny Pedersen

Suppleant: Joakim Blankschøn

Suppleant: Lone Nielsen

IMG_3868

Har du har lyst til at blive en del af bestyrelsen?
-hvis ja, så kontakt formanden

Hvis du vil skrive en mail til et bestyrelsesmedlem kan du klikke på bestyrelsesmedlemmets navn.

Forretningsudvalget, som også er bestyrelsen i Næstved Turisme A/S, består af:

  • Erik Holst
  • Georg Bentzen
  • Henning Jørgensen
  • Svend-Erik Kristensen
  • Uffe Nielsen