Bestyrelse

Valgt på den senest afholdte generalforsamlingen og efterfølgende konstitueret:

Formand: Projektleder Charlotte Nymand Schwartzlose, Indehaver, CeNSe.dk

Kasserer: Eventkoordinator Lene Olufsson Pedersen, Gavnø

Bestyrelsesmedlem: Virksomhedsejer Lars Westermann, Slusehuset

Bestyrelsesmedlem: General Manager Lars Fahlmann, BonBon-Land

Bestyrelsesmedlem: Citychef Daniel Liillerøi, Næstved Cityforening


Suppleant: Turismeservicechef Vibeke Tejlmand, Sydkyst Danmark

Suppleant: Godsejer Claus De Neergaard, Gunderslevholm Gods

Charlotte-S

Har du har lyst til at blive en del af bestyrelsen?
-hvis ja, så kontakt formanden

Send en e-mail til et bestyrelsesmedlem ved at klikke på bestyrelsesmedlemmets navn.