Mange penge og arbejdspladser i turismen

Vidste du, at turismen omsætter for 700 millioner kr. i Næstved kommune og skaber 840 arbejdspladser?

Dermed er turismen kommunens største private arbejdsplads, og der er  muligheder for mere, men det kræver, at Næstved kommune vil være med. Det vil være guld værd for hele området👍👍👍

Februar 2018

Lokal turisme er en gylden forretning

Oktober 2017

Udlejning af sommerhuse skaber omsætning på 22 millioner kroner til Karrebæksminde og Næstved. Men en håndsrækning fra Næstved kommune kan sætte yderligere gang i turismen.
Af Erik Holst
bestyrelsesmedlem, Næstved Turistforening

 

Vel har sommeren 2017 vejrmæssigt indskrevet sig i historien som umanerligt ringe, kølig og våd. Men set fra turistbranchen har sommeren været anderledes smuk. Næstved Turistforening ejer Feriepartner Karrebæksminde, der udlejer sommerhuse, og her har sæsonen været den bedste i mange år. I forhold til 2016 har fremgangen været på 31 procent.

 

Beregnet efter den model, som hotel- og restaurantbranchens brancheforening, Horesta, bruger, skaber et udlejet sommerhus en omsætning på 300.000 kroner. Og ganger man turistforeningens udlejede sommerhuse med dét tal, når man op på en lokal omsætning på 22 millioner kroner.

 

Lægger man desuden omsætningen skabt af De hvide Svaner og Enø Camping oveni, kommer man tæt på 50 millioner kroner i omsætning til restauranter, supermarkeder, sæsonforretninger og andre serviceerhverv. Det betyder arbejdspladser og vækst.

 

Historien har vist, at en succesfuld sommerhusudlejning forudsætter lokalkendskab og lokalt engagement. Da turistforeningen for år tilbage solgte sommerhusudlejningen til en landsdækkende virksomhed, lukkede udlejningen efter mindre end to år. Nu har vi som nævnt genopbygget en vigtig del af den lokale turisme, som betyder, at Næstved Turistforening kan holde åbent året rundt og desuden støtte et godt samarbejde med det regionale turistsamarbejde, Visit Sydsjælland-Møn.

 

Takket være Næstved Kommune, der har stillet et lokale i Ventesalen på Banegårdspladsen ved Næstved Station til rådighed, kan vi ved hjælp af frivillige medarbejdere yde turister service fra klokken 10 til 16 på alle hverdage. Men vi kunne gøre mere, hvis Næstved Kommune vil støtte med midler til en koordinator af dette arbejde samt støtte uddannelsen af de frivillige. Vi håber, at det nye byråd vil kvittere for turismearbejdet med en håndsrækning. Den vil være guld værd.

Donation fra Trelleborgfonden

August 2017

Trelleborg Fonden donerede 28.000 kr. til Næstved Turistforening

Trelleborg Fonden er en selvstændig fond, der ledes af en uafhængig bestyrelse, og som administreres i dagligdagen af Sydbank.

Privatdirektør Morten Berg, Sydbank, Næstved der repræsenterer Fonden, glæder sig over at det lokale kulturliv i tre måneder har haft muligheder for at deltage i Guidede Ture, som er udviklet, arrangeret og gennemført af syv guider, under Næstved Turistforening.

Formanden for Turistforeningen Georg Bentzen glæder sig over at donationen gjorde det muligt, at markedsføre de guidede ture – som i alt har haft over 400 deltagere. Allerede nu er Turistforeningen i gang med planlægningen af guidede ture til 2018.

Foto: Privatdirektør Morten Berg, Sydbank og formanden for Turistforening Georg Bentzen ved fortællerhånden ved den fritlagte Suså, hvorfra de guidede ture i Næstved udgår.

Yderligere oplysninger: Formand Georg Bentzen, mobil 24688933 eller mail: gb@ntuf.dk, eller Morten Berg, mobil 61564355 eller mail: morten.berg@sydbank.dk

Donation fra Nordea Fonden

August 2017

Tak til Nordea Fonden der støtter godt liv. De guidede ture er nu gennemført og med succes.

På billede ses Henrik Karmark,Nordea, Georg Bentzen,Næstved Turistforening og på vagt i turistinformationen i Ventesalen, ses i baggrunden Per Rasmussen

Næstved Svingbro – information til lystsejlere

Sejl850x300

Juli 2017

Beliggenhed
Krydser Næstved Kanal ved Ydernæs.
55°12,8’N 11°43,9’E – kort 164

 

Gennemsejlingshøjde
I lukket tilstand er den frie gennemsejlingshøjde i en bredde på 10 m omkring kanalens centerlinie 8 m ved daglig vande. Gennemsejlingshøjden uden for den 10 m brede gennemsejlingsprofil er 6 m.

Åbningstider
Broen åbnes for lystsejlere på følgende tidspunkter:
I perioden fra den 1. april til den 30. september:
Kl. 09.30, kl. 13.30, kl. 18.30 og kl. 20.30
I perioden fra den 1. oktober til den 31. marts:
Kl. 09.30, kl. 13.30 og kl. 18.30 Anmodning skal ske til brovagten senest 1 time før den ønskede broåbning.
Brovagten kan udskyde passage af lystfartøjer indtil en planlagt eller igangværende passage af erhvervsskibe er afsluttet.

Kommunikation
Brovagt (Karrebæksmindebroen) kan kontaktes på telefon 55 44 20 45 eller VHF kanal 12 og 16.
Alle skibe, der har varslet brovagten med mindst 1 times varsel og som ønsker svingbroen åbnet for gennemsejling, skal tilkendegive dette ved:
Indgående (passage fra SW mod Næstved Havn).
1) Brovagten kaldes på VHF kanal 12 eller på telefon 55 44 20 45 ved skibets passage af
rapporteringsskiltet WEST 2, 700 meter SW for Svingbroen.
2) Brovagten kaldes igen ved skibets passage af rapporteringsskiltet WEST 1, 500 meter SW for Svingbroen.
3) Brovagten kaldes på VHF kanal 12 eller på telefon 55 44 20 45, når skibet har passeret Svingbroen.
Udgående (passage fra NE mod Karrebæksminde).
1) Brovagten kaldes på VHF kanal 12 eller på telefon 55 44 20 45 ved skibets passage af rapporteringsskiltet EAST 2, 700 meter NE for Svingbroen.
2) Brovagten kaldes igen ved skibets passage af rapporteringsskiltet EAST 1, 500 meter NE for Svingbroen.
3) Brovagten kaldes på VHF kanal 12 eller på telefon 55 44 20 45, når skibet har passeret Svingbroen.
Skibe skal ikke forvente, at brovagten kan registrere normale danske dag- og natsignaler for passage.

Signaler fra bro
Når et skib har aftalt broåbning nærmer sig broen, vil der fra signalmasterne blive afgivet følgende signaler:
1) 1 rødt, fast lys, der betyder, at gennemsejling er forbudt. Dette gælder også for fartøjer som kan passere under den lukkede bro.
2) 2 røde blinkende lys, der betyder, at broen vil blive åbnet for et skib, der kommer fra NE. Passage må ikke finde sted, før signalet under pkt. 3 afgives.
3) 2 røde, faste lys, der betyder, at et skib, der kommer fra NE kan passere broen.
4) 3 røde blinkende lys, der betyder, at broen vil blive åbnet for et skib, der kommer fra SW. Passage må ikke finde sted, før signalet under pkt. 5 afgives.
5) 3 røde, faste lys, der betyder, at et skib, der kommer fra SW kan passere broen.
Såvel om dagen som om natten vil et kraftigt lydsignal, en lang tone, tilkendegive, at broen trods det afgivne signal for gennemsejling ikke kan åbnes. Hvis forholdene tillader det, vil signalet for gennemsejling også blive slukket.
Indtil gennemsejlingssignalet afgives, skal et skib holde sig i sikker afstand fra broen, således at risiko for påsejling af broen ikke opstår.

Sejltid fra Karrebæksminde
Sejltid fra Karrebæksminde til Svingbroen er ca. 45 min. Ved 5 knob

Artikel i Sjællandske: Kampen lykkedes

Juni 2017

Følg os gerne på vores Facebookside samt på Instagram.

GEORG BENTZEN BØD VELKOMMEN TIL ÅBNINGEN AF VENTESALEN

Maj 2017

Formand for Næstved Turistforening bød velkommen ved åbningen af turistkontoret i Ventesalen på Banegårdspladsen i Næstved.
Der ligger flere billeder og videoer på vores Facebookside samt på Instagram.

TURISTKONTORET I VENTESALEN OFFICIELT INDVIET


Maj 2017

Endelig kom dagen, hvor vi kunne indvie turistkontoret i Ventesalen på Banegårdspladsen i Næstved. Fra og med i morgen vil turistkontoret være åbent. I vores åbningstid, kan man tillige benytte ventesalen samt toiletterne.

En stor tak til alle der kiggede forbi, og var med til at gøre åbningen ekstra festlig. Også en stor tak til alle der har været med til at gøre det muligt at åbne turistkontor i Næstved.

I indslaget fra TV ØST kan du se klip fra dagen. Der ligger flere billeder og videoer på vores Facebookside samt på Instagram.

Med venlig hilsen
Næstved Turistforening
Georg Bentzen, Formand

INVITATION: ÅBNING AF VENTESALEN, NÆSTVED

Maj 2017

Næstved Turistforening inviterer dig til åbningen af ventesalen i Næstved tirsdag den 30. maj 2017.

Programmet er:

Kl. 14.00-14.10
Officiel åbning ved formand Georg Bentzen og formand for teknisk
udvalg i Næstved Kommune Søren Revsbæk, der klipper den røde
snor. Urania spiller og blæser åbningen i gang.

Kl. 14.10-16.00
Åbning af Ventesalen med indbudte gæster hvor vi serverer lidt sødt
til maven og halsen – der kan netværkes.

Tilmelding er ikke nødvendig. Alle er velkomne.

Vi ser frem til en god dag for turismeerhvervet i Næstved.

Med venlig hilsen
Næstved Turistforening
Georg Bentzen, Formand

Vi stiller om til sommertid

Marts 2017

Selvom kalenderen først siger sommertid nu, har Næstved Turistkontor længe været i gang med forberedelser og tiltag til turistsæsonen 2017, for eksempel.

 

  • Turistkontoret i Karrebæksminde er nu åbent hele året.
  • Turistkontoret i Næstved åbner snart på banegårdspladsen.
  • Vi er klar til at tage flere sommerhuse ind til udlejning.
  • Vi er på vej med en lokal turistbrochure.

Kalenderen siger sommertid. Urene er stillet frem. Og vi glæder os til en god sommer, og ikke mindst, en god turistsæson for alle.

Referat generalforsamling 2017

Marts 2017

Referat fra Næstved Turistforenings generalforsamling 21. marts  2017.

Læs referatet

Beretning 2017

Marts 2017

Formandens beretning, Næstved Turistforenings generalforsamling 21. marts  2017.

Læs beretningen

Generalforsamling 2017

Marts 2017

Næstved Turistforening afholder ordinær generalforsamling:

Tirsdag den 21. marts kl. 17.30

i Kompagnihuset, Næstved.

Se indkaldelse til generalforsamling 2017.

Ventesalen

Marts 2017

Næstved Turistforening har indgået aftale med Teknisk Udvalg i Næstved kommune om Ventesalen, Banegårdspladsen, Næstved.

Her stiller udvalget lokalet til rådighed og turistforeningen står for åbningstiderne. Forventet åbning primo maj.
Læs mere i artiklen fra TV ØST

Guidede ture

Marts 2017

Næstved Turistforening genoptager i 2017 guidede ture. Der bliver ture i Næstved og Karrebæksminde. En folder er under udarbejdelse. Mere om guidede ture senere.

Nyhedsbrev til medlemmer

Marts 2016

Generalforsamlingen den 15. marts blev afviklet på Danhostel, Næstved med 62 deltagere. Formanden aflagde beretning og direktøren gav en orientering om foreningens virke. Generalforsamlingen der blev ledet af advokat Thomas Colstrup, Advodan tog beretningerne til efterretning.

Et af forslagene på generalforsamlingen var efter indstilling fra bestyrelsen forslag til nye vedtægter. De nye vedtægter blev vedtaget. Vedtægterne er vedhæftet som bilag.

Læs hele nyhedsbrevet her

Se de nye vedtægter

Referat fra generalforsamling

Kirke850x300

Referat

Referat af ordinær generalforsamling i Næstved Turistforening tirsdag den 15. marts 2016 på Danhostel, Næstved

Læs mere

Pressemeddelelse

Bro850x300

I al stilfærdighed – om Næstved Turistforening.

De sidste dage har Sjællandske, Næstved beskæftiget sig med Næstved Turistforenings generalforsamling, og især vores utilfredshed med at vi ikke, som den eneste turistforening, har en bestyrelsesplads i den nye turismeorganisation Visit Sydsjælland-Møn. I den anledning er der grund til at oplyse læserne af Sjællandske om fakta.

Læs mere

Næstved Turistforening på Facebook

Sejl850x300

Marts 2016

Næstved Turistforening har nu en Facebook side.

Besøg den, kom med indlæg, like og del meget gerne, så vi har en demokratisk og levende debat

Spændende oplevelser på Gavnø

Gavn850x300

Februar 2016

Det smukke Gavnø Slot tilbyder mange nye spændende oplevelser.

Prøv selv Gavnø Go Fly, Sørøverlandet eller besøg den smukke park, der snart byder velkommen til foråret med tulipaner i 1000 vis.

Vil du vide mere om Gavnø klik her

Skide skægt i BonBon-Land

BonBon-Land_850x300Marts 2016

Der er – stadig – skide skægt i BonBon-Land

Få årets sjoveste dag – fra 159 kr. – fri adgang til alle forlystelser –

Vil du vide mere om BonBon-land så klik her

Havnefestival

Strand_850x300

Marts 2016

Karrebæksminde med den flotte Enø Strand

Byder velkommen og i år igen med mange aktiviteter, f.eks.

Juni
24.- 26. Havnefestival

    • Syng med Charlie Sankt Hans Aften

Vil du vide mere om Karrebæksminde så klik her.

Shopping i Næstved

Shopping_850x300

Marts 2016

Shopping i flere tidsaldre

Uanset om du glæder dig til at slentre afslappet gennem vores hyggelige gågader eller gå energisk til værk i Næstved Storcenter eller Sct. Jørgens Parks butikscenter, skal du forberede dig på at blive lokket med gode tilbud.

Vil du vide mere så klik her

Grafik_h+©jre spalte 250 px brede

Tilmeld dig vores nyhedsbrev
og modtag nyheder og information
fra Næstved Turistforening om turisme,
byer og kommende arrangementer.

Læs mere

grøn-sommerhuse
Grafik_h+©jre spalte 250 px brede2
Grafik_højre spalte 250 px brede facebook