Medlemsinfo

Næstved Turistforening er en organisation, der har til formål at fremme turismen i Næstved. Vores opgave er at støtte og udvikle turismeaktører i Næstved, samt sikre datagrundlag for en fremtidig udvikling af turismen i Næstved.

Næstved Turistforenings vision

 1. Næstved Turistforening skal sikre formidling, markedsføring, servicering og turismefremme via det regionale destinationsselskab SydkystDanmark.
 2. Næstved Turistforening arbejder indenfor klyngen – ”Destination Næstved” – med at udvikle, synliggøre, sammentømre og modernisere de samlede turistoplevelser i vores område
 3. Næstved Turistforening har til formål at udvikle og fremme oplevelser indenfor følgende kategorier:
 • Kultur og kunst;
 • Grønne og blå oplevelser
 • Aktiviteter for hele familien
 1. Næstved Turistforening skal sammen med aktørerne arbejdet på at tiltrække, fastholde og videreudvikle:
 • bæredygtige overnatningssteder,
 • differentierede spisesteder,
 • høj infrastrukturel sammenhæng
 • og et højt serviceniveau.

Værdier for Næstved Turistforening og forventninger til turisterhvervet i Destination Næstved

 • Tilgængelighed
 • Bæredygtighed
 • Højt serviceniveau

Hvad giver mit medlemskab mig?

Som medlem af Næstved Turistforening får du mulighed for – uden beregning – at markedsføre dig på følgende platforme:

 • Destination Næstved webpage på 3 sprog
 • Instagram profilen #DestinationNaestved – så ofte I har lyst til det

Derudover har Næstved Turistforening lavet aftale med Næstved Kommune om følgende turismefremme-initiativer, som er eller bliver sat i gang:

 • Forbedret skiltning til turistorganisationer
 • Netværk for B&B med vidensdeling, indretningskoncepter og optimering af indtjening.
 • Digitalisering-undervisning uden beregning. Der gennemføres 4-5 kursusdage, hvor interesserede kan lære mere om forskellige online medier, og hvordan de optimeres.
 • CSR-projekter for turisterhvervet, med fokus på bæredygtighed i de synlige værdikæder, som turisterne støder på i vores område
 • En ny Instagram profil, hvor hele erhvervet kan komme med billeder, tekst, tilbud, input, nyheder eller lign. Som vi offentliggør på siden.
 • Turistbrochure/kort som udgives i foråret, og som dækker hele destinationen. Som medlem får du 50% rabat på annoncerne.
 • Gratis deltagelse i årstidskampagner online med aktuelle tilbud, tip og ideer på Destination Næstved-siten.
 • Sparring ift pressearbejde og fundraising.
 • Møder i foreningen 4-6 gange årligt med virksomhedsbesøg og aktuelle emner.

Næstved Turistforening er medlem af SydkystDanmarks Advisory Board.

 

Hvilke mål arbejder Næstved Turistforening efter i perioden 2021-2024:

 • Forlænge endagsturisters tidsforbrug hos os fra 1,5 => 5 timer
 • Øge overnatninger med 3-5% om året (over gnm. For Sjælland)
 • Den foretrukne destination for kunst-og-kultur oplevelser på Sjælland (udenfor Kbh)
 • Blandt top 3 destinationer i DK for kano- og kajakroere i Danmark

 

Årligt kontingent (Ex moms)

Privatmedlemmer 200
Erhvervsmedlemmer (små virksomheder 0-3 ansatte) 1000
Erhvervsmedlemmer (større virksomheder, over 3 ansatte) 2000

Meld dig ind på: info@ntuf.dk