Landets måske ældste turistforening

NT850x300-Klokke

100 år blev fejret i 2014.

Gammel af år men ung af sind. Et motto der stadig gælder for Turistforeningen.

Næstved Turist- og Forskønnelsesforeningen blev stiftet 14. marts 1914. Tre år senere blev også Næstved Museum en del af foreningen, og navnet ændret til Næstved Museums-, Turist- og Forskønnelsesforeningen.

Næstved Turistforening er en af landets ældste om ikke den ældste. Foreningen ledes af en bestyrelse på p.t. 7 medlemmer samt 1 suppleant og formanden er Georg Bentzen, næstformand er Hans R. Hansen.

Bestyrelsen har nedsat et forretningsudvalg der består af formanden, næstformanden, dir. Uffe Nielsen, Maglemølle og kasser Erik Holst.

De øvrige bestyrelsesmedlemmer er:

  • Formanden, Georg Bentzen, Næstved
  • Næstformand, Uffe Nielsen, Maglemølle A/S, Næstved
  • Erik Holst, Næstved
  • Claus de Neergaard, Gunderslevholm
  • Gitte Torp Olsen, Sorø
  • Henning Jørgensen, udpeget af Næstved kommune
  • Kristian Skov-Andersen, udpeget af Næstved kommune

Suppleant:

  • Svend-Erik Kristensen, Sjællandske Medier

 

Formanden kan kontaktes på gb@næstvedturistforening.dk eller mobil 2468 8933

Sekretariatsleder Carsen Gieseler kan kontaktes på cg@næstvedturistforening.dk eller mobil 40 30 96 38 eller fast net 5572 1122