Kronik omkring lokalturisme

Lokal turisme er arbejdspladser

I Næstved Kommune omsætter turisterhvervet for 700 mill. kr. og beskæftiger 840 arbejdspladser (2014-2015 en stigning på 4%).

Næstved Kommune har fantastiske kvaliteter og tilbud til turisme, som vi allerede i dag tjener rigtig gode penge på. Og de kommende år kan blive endnu bedre, hvis det lykkes at realisere de spændende planer for havneområdet, vandkulturhus, flere overnatningspladser – og – hvem ved – måske ligefrem et lille badehotel eller pensionat ud til stranden på Enø. Man har jo lov at drømme.

Men vi har et problem. Nuværende og fremtidige turister og turisterhvervet i Næstved og Karrebæksminde har brug for god service og støtte. Det har Næstved Turistforening leveret i rigtig mange år. I de senere år med helt frivillig arbejdskraft, som blandt andet bemander turistinformationen ved Banegårdspladsen og turistinformationen i Karrebæksminde.

Næstved Turistforening er med sine over 300 medlemmer landets tredje største Turistforening.
Vi arbejder med det mål, at give alle vore turister en god og hjertelig velkomst -med et stor smil.
Derfor er der etableret et stærkt frivillige netværk der betjener kunderne dagligt, også om lørdagen, fra turistinformationen, Ventesalen på Banegårdspladsen i Næstved.

Samtidig driver Turistforeningen for egen regning turistinformation i Karrebæksminde -hvor der er åbent året rundt.

Service koster penge

VUC er åbnet, Udlændigestyrelsen er ved at bygge, og professionsskolen Absalon har planer om nyt byggeri på Munkebakken. Arena Næstved opbygger langsigtet program og parkeringspladser etableres bynært.
Derfor er der behov for service til de mange borgere der i dagligdagen henter oplysninger i Turistinformationen-også om borgernære spørgsmål, og derfor har Turistforeningen udarbejdet en hvidbog med turismestrategier for Næstved kommune. Men service koster penge, og derfor ønsker Turistforeningen, at byrådet opprioriterer lokal turisme med et budget der gør det muligt at løse turistinformationsopgaverne. Gerne i et fortsat tæt samarbejde med Visit Sydsjælland-Møn om uddannelse af turistinformations medarbejdere, men i høj grad også som en løftestang til lokal turismen.
Et eksempel er Næstved Early Musical Festival hvor flere tusinde gæster kommer til byen, og har behov for service og et turistkontor hvor der er hjælp med turistspørgsmål, overnatning, mad og transport. I 2019 afholder Næstved Skills hvor der ventes over 60.000 besøgende.

Nyt vandrehjem og bedre pladser til autocampere

I Hvidbogen prioriteres de to opgaver og Turistforeningen er klar til at lægge ressourcer i et tæt samarbejde med Næstved Kommune om etablering af et nyt vandrehjem -gerne bynært. Det vil øge overnatningsmulighederne i Næstved by og lancere Næstved på landkortet. Et projekt som kan etableres som OPP og en forpagtningsaftale, som f.eks. i Kalundborg.
Autocampere er et stærkt voksende marked og vi ønsker, at pladserne ved Rådmandshaven udvides med alle de faciliteter som i dag kræves af camper folket. Pladser i Karrebæksminde er også på ønskesedlen.

Investeringer i lokal turisme

Turistforeningen er sig bevidst om, at Næstved Kommune i dag betaler 3.2 mill. kr. til driften af Visit-Sydsjælland Møn, og 500.000 kr. årligt til De Danske Sydhavskyster. Det hilser vi velkommen, og vi vil fortsætte det tætte samarbejde med Visit-Sydsjælland Møn, men ønsker på baggrund at de dokumenterede behov, at der også investeres i lokalturisme.

Markedsføring er godt, men der skal også være et kvalificeret modtageapparat, når turisterne kommer til Næstved Kommune.

Turistforeningen er klar til dialog herom.

På vegne af bestyrelsen i Næstved Turistforening
Georg Bentzen
Formand for Turistforeningen

Udgivet i Nyhed.