Mange penge og arbejdspladser i turismen

Vidste du, at turismen omsætter for 700 millioner kr. i Næstved kommune og skaber 840 arbejdspladser?

Dermed er turismen kommunens største private arbejdsplads, og der er muligheder for mere, men det kræver, at Næstved kommune vil være med. Det vil være guld værd for hele området👍👍👍

Lokal turisme er en gylden forretning

Lokal turisme er en gylden forretning

 

Oktober 2017

Udlejning af sommerhuse skaber omsætning på 22 millioner kroner til Karrebæksminde og Næstved. Men en håndsrækning fra Næstved kommune kan sætte yderligere gang i turismen.
Af Erik Holst
bestyrelsesmedlem, Næstved Turistforening

Vel har sommeren 2017 vejrmæssigt indskrevet sig i historien som umanerligt ringe, kølig og våd. Men set fra turistbranchen har sommeren været anderledes smuk. Næstved Turistforening ejer Feriepartner Karrebæksminde, der udlejer sommerhuse, og her har sæsonen været den bedste i mange år. I forhold til 2016 har fremgangen været på 31 procent.

 

Beregnet efter den model, som hotel- og restaurantbranchens brancheforening, Horesta, bruger, skaber et udlejet sommerhus en omsætning på 300.000 kroner. Og ganger man turistforeningens udlejede sommerhuse med dét tal, når man op på en lokal omsætning på 22 millioner kroner.

 

Lægger man desuden omsætningen skabt af De hvide Svaner og Enø Camping oveni, kommer man tæt på 50 millioner kroner i omsætning til restauranter, supermarkeder, sæsonforretninger og andre serviceerhverv. Det betyder arbejdspladser og vækst.

 

Historien har vist, at en succesfuld sommerhusudlejning forudsætter lokalkendskab og lokalt engagement. Da turistforeningen for år tilbage solgte sommerhusudlejningen til en landsdækkende virksomhed, lukkede udlejningen efter mindre end to år. Nu har vi som nævnt genopbygget en vigtig del af den lokale turisme, som betyder, at Næstved Turistforening kan holde åbent året rundt og desuden støtte et godt samarbejde med det regionale turistsamarbejde, Visit Sydsjælland-Møn.

 

Takket være Næstved Kommune, der har stillet et lokale i Ventesalen på Banegårdspladsen ved Næstved Station til rådighed, kan vi ved hjælp af frivillige medarbejdere yde turister service fra klokken 10 til 16 på alle hverdage. Men vi kunne gøre mere, hvis Næstved Kommune vil støtte med midler til en koordinator af dette arbejde samt støtte uddannelsen af de frivillige. Vi håber, at det nye byråd vil kvittere for turismearbejdet med en håndsrækning. Den vil være guld værd.

Donation fra Trelleborgfonden

Privatdirektør Morten Berg, Sydbank og formanden for Turistforening Georg Bentzen ved fortællerhånden ved den fritlagte Suså, hvorfra de guidede ture i Næstved udgår.

Trelleborg Fonden donerede 28.000 kr. til Næstved Turistforening

 

August 2017

Trelleborg Fonden er en selvstændig fond, der ledes af en uafhængig bestyrelse, og som administreres i dagligdagen af Sydbank.

Privatdirektør Morten Berg, Sydbank, Næstved der repræsenterer Fonden, glæder sig over at det lokale kulturliv i tre måneder har haft muligheder for at deltage i Guidede Ture, som er udviklet, arrangeret og gennemført af syv guider, under Næstved Turistforening.

Formanden for Turistforeningen Georg Bentzen glæder sig over at donationen gjorde det muligt, at markedsføre de guidede ture – som i alt har haft over 400 deltagere. Allerede nu er Turistforeningen i gang med planlægningen af guidede ture til 2018.

Yderligere oplysninger: Formand Georg Bentzen, mobil 24688933 eller mail: gb@ntuf.dk, eller Morten Berg, mobil 61564355 eller mail: morten.berg@sydbank.dk

Donation fra Nordea Fonden

På billede ses Henrik Karmark,Nordea, Georg Bentzen,Næstved Turistforening og på vagt i turistinformationen i Ventesalen, ses i baggrunden Per Rasmussen

August 2017

Tak til Nordea Fonden der støtter godt liv. De guidede ture er nu gennemført og med succes.