TURISTER SKAL OGSÅ TISSE

af Georg Bentzen
fungerende formand Næstved Turistforening

Den igangværende coronapandemi har afstedkommet mange foranstaltninger – herunder lukning af offentlige toiletter i bl.a. Karrebæksminde. Lukningen heraf medfører ikke, at de besøgende turister, som der stadig kommer mange af til Karrebæksminde, kan lukke af for den naturlige trang til at besørge. Det har som konsekvens, at turisterne må besørge i den omkringliggende natur, eller bede om lov til at benytte Enø Steakhouse’s faciliteter. Den første løsning er ulækker og den anden ulovlig.

Næstved Turistforening skal derfor opfordre til, at de offentlige toiletter i Karrebæksminde snarest åbnes – naturligvis med iagttagelse af de nødvendige sanitære foranstaltninger: Tilgang til de nødvendige afspritnings- og rengøringsmidler med opfordring på både dansk, engelsk og tysk til brugerne om at rengøre og afspritte toilet og vandhaner efter hvert toiletbesøg – gerne suppleret med hyppige besøg fra Park og Vej for at overvåge, at de nødvendige remedier er til stede. Eventuelt kan man opfordre brugere til at rengøre og afspritte inden brug for at være helt sikker.

Ja – herved overlades ansvaret for sikker anvendelse af toiletterne til brugerne. Danskerne har hidtil udvist en usædvanlig stor ansvarfølelse for at imødegå coronasmitte. Mon ikke de og de udenlandske turister kan forventes at udvise samme ansvarsfølelse.

Det tror vi på i Næstved Turistforening.

Glamping

Camp Adventure Glamping

Den 1. juni lanceres Camp Adventure Glamping, som en del af visionen om at skabe Skandinaviens førende naturattraktion. Teltene er inspireret af traditionelle yurts fra sletterne i Mongoliet, importeret fra USA og er nu udviklet til at være en del af Camp Adventure.
Fænomenet Glamping er en sammensætning af glamour og camping. Glamping er natur og komfort i ét. Naturen opleves fra det private telt og terrasse, som naturen er: Solen skinner, når solen skinner. Det blæser, når det blæser. Det regner, når det regner. Præcis som det altid har føltes at være og leve i naturen.

Unik, bæredygtig indretning
Alle glampingtelte er forskelligt indrettet med fokus på nordisk simplicitet, bæredygtighed og hygge. Møblerne er primært skabt af smukt genbrugstræ. Indretningen og detaljerne sender en kærlig hilsen til den fine industrielle danske designhistorie, der har været kendetegnet for Sydsjælland med fx Holmegaard, Kähler og Jens Harald Quistgaard.
Alle telte er enkelt indrettet med 2-4 sengepladser og mulighed for flere opredninger. Hvert telt er indrettet med mindre køkken, seng og spiseplads. Teltene har private bade- og toiletforhold.
BOOKNING ÅBNER 18. MAJ 2020
Læs meget mere på www.campadventure.dk/glamping

CORONA, COVID-19 og Camp Adventure
Camp Adventure strækker sig over et areal svarende til 25 fodboldbaner. På Camp Adventure er der masser af plads og frisk luft. Ud fra myndighedernes anvisninger holder Camp Adventure derfor åbent – også under CORONA-krisen. Bookingen er betydeligt begrænset, sprit er opstillet flere steder, og alle skal holde til højre i Skovtårnet. Vi oplever, at alle vores gæster både passer på sig selv og på hinanden. Stor tak for det. Det betyder meget for os, at vi fortsat kan holde åbent og give vores gæster en smuk naturoplevelse.

Ny sæson – nye madoplevelser
Som noget nyt har Camp Adventure indgået samarbejde med Dhaba, William Milsted, Palles Pølser, Enø is og Madtrylleriet. Prøv for eksempel indisk butter chicken fra Dhaba eller en lækker burgermenu fra Willy’s Burger Joint. Indtil juni er forplejningsstederne åbne i weekenden. Fra og med juni kan der købes lækker mad hver dag på Camp Adventure. Det er som altid stadig muligt at medbringe egen forplejning, men vi håber, I vil støtte op og handle i de lækre madboder.
Enjoy!

Kærlig hilsen/Love
Team Camp Adventure

Så er Turistbrochuren for 2020 klar

Dette er ikke en aprilsnar, selvom denne nyhed udkommer den 1. april 2020.

Næstved Turistforenings turistbrochure 2020 er nu på gaden, og hvis du ikke kan få fat i den andre steder, så kan du her, kvit og frit hente den og selv udskrive hele brochuren eller de sider der er interessante for dig.

Indholdet findes på Dansk, Tysk og Engelsk, Næstveds borgmester byder velkommen til Næstved på de første sider.

Tag godt imod hele Næstveds Turistbrochure og del gerne dette link ud til dem du kender.

Hent Næstved Turistforenings turistbrochure HER

Små Turistfilm om Næstved og omegn

Næstved Turistforening producerer her i 2020 en række korte turistfilm som fortæller lidt om Næstved og omegn.

Filmene viser forskellige seværdigheder og områder som er værd at besøge enten som turist eller som indbygger i vores kommune.

I den første film byder Næstved Turistforening og borgmester Carsten Rasmussen velkommen til Næstved. Filmen fortæller lidt om ”Sjølundstårnet” der blev bygget som vandtårn, men i dag er omdannet til et flot udsigtstårn.”

Vi glæder os til at vise dig den næste produktion, som vi forventer at have klar omkring 1. maj 2020.

Turisme skaber arbejdspladser og liv – også i bymidten i Næstved

Af Svend-Erik Kristensen
Formand for Næstved Turistforening

Turismen i Næstved kommune omsætter for ca. 740 mill.kr om året og skaber 840 arbejdspladser – som ikke kan eksporteres. Turistforeningen understøtter og initierer alle initiativer, som skaber mere turisme -også i skuldersæsonen. Derfor synes vi, at et Street Food marked er rigtig godt, for her kan alle vore lokale producenter af Food, vin m.m. i betryggende rammer vise deres produkter.

En placering ved eller i Boderne hilser vi velkommen, og vi deltager gerne i det videre arbejde med indretning m.m., i respekt for de historiske bygninger.

Byens hus – et initiativ som udspringer fra Næstved City

Turistforeningen har ingen planer om at flytte sine placeringer – dels ved Banegårdspladsen hvor porten til Sydsjælland møder turister og gæster, og dels i Alléen i Karrebæksminde, og når Udlændinge styrelsen åbner i 2020 kommer yderligere ca. 40.000 besøgende til byen. Dem skal vi også tage godt imod. Hvis Byens Hus stilles til rådighed, kan en turistinformation med fleksible åbningstider drøftes. Derfor er vi også her klar til dialog, med det formål at fremme turismen.

Boliger i centrum vil skabe mere liv

Et lokalplanforslag skal efter høringsperioden på 8 uger vedtages af Næstved byråd. Vi mener, det vil gavne centrum, men det understreger også behovet for f.eks. en bynær campingplads og et vandrerhjem, drevet af private aktører. Det vil skabe endnu mere balance i forhold til, at Næstved Kommune mangler overnatningskapacitet, især overfor målgrupper der søger alternative familie-overnatningsmuligheder.

Turistforeningen har netop afleveret sin strategiplan for 2020 og 2021 og vi ser frem til en positiv behandling i Byrådet, og en åben dialog om mål og midler.

Notat fra generalforsamlingen 2019

Generalforsamlingen 2019

Torsdag den 21. marts 2019 blev den ordinære generalforsamling afholdt i Kompagnihuset i Næstved. Det var nr. 105 i rækken.

Vi startede med spisning, og der var frit valg fra baren mellem øl, vin eller vand. Vi fik kaffe og lidt sødt. Kl. 18.30 præcis startede generalforsamlingen.
Der var mødt 59 medlemmer og 45 var stemmeberettede.

Bestyrelsen foreslog advokatfuldmægtig Emre Aksoy, Advodan, Næstved som dirigent. Aksoy blev valgt. Erik Holst blev referent.

Formand Georg Bentzen kom i sin beretning ind på den store betydning turismen har i Næstved kommune. Her omsættes for over 740 mill.kr. om året og der skabes 840 jobs. Georg Bentzen redegjorde for bestyrelsens sammensætning, antal bestyrelsesmøder og gennemgik herefter de målepunkter som bestyrelsen har arbejdet med siden sidste generalforsamling. Endelig gennemgik Georg Bentzen de nye handleplaner der er vedhæftet dette referat. Georg Bentzen takkede alle de frivillige for deres store arbejdsindsats der gør, at vagtplanen i både Ventesalen i Næstved og kontoret i Alleen i Karrebæksminde kan holde åbent året rundt. Det er der også behov for, så de ca. 14-16000 besøgende for en god oplevelse. Skills i Næstved er det største arrangement i mange år – der ventes op til 50.000 besøgende og Turistforeningen har infostand i Arena, Næstved, og stiller med guider i busserne. I alt 22 er på arbejde de tre dage Skills afvikles. Tak til Per Rasmussen og Finn Mogensen som har stået for vagtplanen og udarbejdelse af folder.

Beretning blev enstemmigt godkendt.

Handleplanen blev enstemmigt godkendt. Du finder handleplanen HER.

Georg Bentzen motiverede hvorfor bestyrelsen foreslår vedtægtsændringer, ændringer der primært
vedrører antal bestyrelsesmedlemmer og en modernisering/generationsskifte. Vedtægtsændringerne blev enstemmigt godkendt. Du finder vedtægterne HER.
Kasser Erik Holst gennemgik årsrapporten der viser et overskud på 15.000 kr. Årsrapporten blev enstemmigt vedtaget. Du finder årsrapporten HER.
Kasser Erik Holst gennemgik forslag til kontingentforhøjelse – private 10 kr. og erhverv 50 kr.

Kontingentforslag blev enstemmig vedtaget. Torben Larsen ville gerne vide hvad det gennemsnitlige kontingent hor erhvervsmedlemmer er. Erik Holst svarede, at minimum kontingent er 875 kr., men at erhvervsmedlemsskab forhandles.

Kasser Erik Holst præsenterede forslag til budget 2020.

Budgettet blev enstemmigt vedtaget.

Valg til bestyrelsen – efter godkendelse af de nye vedtægter – blev følgende valgt:
Georg Bentzen og Erik Holst blev begge genvalgt.

Stine B. Andersen, Enø Steak House, Lars Westermann, Slusehuset og Dorthe Kock-Jensen, Hotel Vinhuset blev nyvalgt og Laura Sø, der var suppleant blev valgt. Tillykke til de nye bestyrelsesmedlemmer.

Følgende, der ikke var på valg fortsætter i bestyrelsen:
Gitte Torp Olesen, Kristian Skov-Andersen, Henning Jørgensen, Svend –Erik Kristensen, Claus Neergaard og Uffe Nielsen.

Som suppleanter blev Joakim Blankschøn, faglig sekretær i BUPL, direktør i Rejsekortet Benny Pedersen og sommerhusejer i Karrebæksminde Lone Nielsen valgt.

Stats. Aut. revisor Rickard H. Patel, Beierholm, Næstved blev genvalgt som revisor.

Aften sluttede med et indlæg om ”Water & Wellness som direktør Christian Federspiel holdte. Der var livlig debat, fordi Næstved kommune netop står overfor et valg – skal de nuværende svømmehaller renoveres eller skal der bygges nyt? Der kom mange gode forslag om placeringen af nybyggeri, størrelsen på bassinerne osv.osv. Byrådsmedlem Otto Poulsen, Venstre fik mange gode input.

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig under ledelse af Emre Aksoy.

Formand Georg Bentzen
Næstformand Svend-Erik Kristensen
Kasserer Erik Holst
Disse tre udgør forretningsudvalget, der samtidig valgte at supplerer sig med Uffe Nielsen og Henning
Jørgensen.

Med venlig hilsen

Georg Bentzen

Bestyrelsens sammensætning finder du på www.naestvedturistforening.dk klik på om os.