Formanden for turistforeningen mener, at der skal bruges flere kommunale midler på turismen.

TURISTFORMANDEN MENER, AT JO FLERE PENGE DER ER TIL AT GIVE TURISTER KVALIFICERET RÅDGIVNING, DESTO FLERE PENGE VIL DER BLIVE BRUGT I LOKALOMRÅDET. FOTO: JENS WOLLESEN
Synspunkt: Formanden for turistforeningen mener, at der skal bruges flere kommunale midler på turismen.
Georg Bentzen, formand for Næstved Turistforening
næstved: Tak for et godt initiativ med erhvervskonferencen i Næstved -¨vi er på rette vej, og med et godt samarbejde kan vi i fællesskab skabe vækst i Næstved kommune og som formand for bestyrelsen i Turistforeningen kan jeg konstatere, at:
Turisme skaber vækst og arbejdspladser – Næstveds dna er turisme.
Gavnø – BonBon-Land- Holmegaard – Rønnebæksholm – Camp Adventures tårn – Herlufsholm – Arena Næstved – Karrebæksminde, bare lige for at nævne enkelte, der løfter erhvervsturismen i kommunen.
Stort set 0 kr. til lokal info
Hvordan går det så i Næstved?
Ifølge rapport fra Visit Denmark er der samlede antal overnatninger fra 2015 til 2017 faldet fra 274.000 overnatninger til 263.000. Et fald på -0,4%
Hvad gør Næstved kommune?
Siden 2015 investeres hvert år 3,2 mill.kr i. Visit Sydsjælland-Møn, et markedsføringssamarbjede med Vordingborg, Faxe og Stevns og 500.000kr i SydkystDanmark.
Vi lader tallene stå et øjeblik.
Næstved Kommune bruger altså 3,7 mill. kr. stort set udelukkende på markedsføring – d.v.s. på at få turisterne hertil. På modtageapparatet – d.v.s. information, vejledning og servicering af turister, som besøger Næstved, m.m. – bruges stort set 0 kr. Alle lokale turistinformationer udfører betjeningen af turister vederlagsfrit og kvaliteten er formentlig derefter? Det gælder ikke kun om at få turisterne til vort område, men også at give dem en kvalificeret betjening, når de henvender sig. Det er den bedste og billigste måde at sikre, at turisterne vender tilbage senere.
Markedsføringen sker også på de udenlandske markeder. Det er på mange måder fornuftigt. Men Næstved Kommunes turister kommer for 3/4 dels vedkommende fra Danmark, og på det danske marked markedsføres næsten kun digitalt. Set fra Næstveds synspunkt er det vigtigt at bevare og gerne udbygge antallet af danske turister. Det sker kun i endda meget begrænset omfang – hvis overhovedet – med den nuværende markedsføringsstrategi?
I Visit Sydsjællands-Møns område er langt den største turistdestination målt på antal overnatninger Møn og her er noget over 50 % af turisterne fra udlandet – specielt Tyskland. Lidt provokerende kan man hævde, at Næstved Kommune i ikke uvæsentlig grad finansierer markedsføringen af Møn som turistdestination i Tyskland.
I lyset af den kraftige, kommunalt finansierede markedsføringsindsats, er det nok lidt skuffende at antallet af overnatninger i Næstved Kommune falder, hvor der på nationalt plan – så vidt jeg ved – er konstateret en stigning i antallet af overnatninger.
Frivilligt turistarbejde
Der er flere grunde til at stille spørgsmålet, om de midler, som Næstved Kommune anvender på at styrke turismen, anvendes på optimal måde?
I Næstved Kommune omsætter turisme for 740 mill.kr. og skaber 840 jobs, (2015 tal), og der foregår et stort og frivilligt arbejde af medarbejderne i Ventesalen og i andre funktioner for den lokale turisme.
Vi tror, at med større lokal fokus på turismen vil Næstvedområdet kunne skabe vækst og flere arbejdspladser. Vi kan ikke på sigt lade den lokale turisme afhænge kun af frivillige borgeres indsats.
Turistforeningen i Næstved bidrager via udlejningen af sommerhuse i Karrebæksminde med en omsætning på ca. 22 mill. kr., som bruges i lokalområdet, hos bager, restauranter, hoteller, købmænd, cafeer m.m.
Turistforeningen har i sin hvidbog og i høringsvar om turismestrategi i Næstved kommune foreslået:
– Et nyt vandrerhjem-gerne i et offentligt privat samarbejde
– Bedre faciliteter til MotorHome-både i Næstved og Karrebæksminde
– En bynær campingplads
– Professionelt ledet modtageapparat, så turisterne føler sig velkomne.
Det vil øge overnatningskapaciteten. For at dette kan lykkes er det nødvendigt at såvel erhvervslivet inkl. turisterhvervet og den lokale turistforening står sammen om dette, også økonomisk, for det ser ikke umiddelbart ud til at Næstved Kommune ønsker at bidrage til denne udvikling.
Vi er klar til dialogen om at skabe vækst og flere arbejdspladser via en fokuseret erhvervs- turisme strategi.

Kilde: Sjællandske 30. oktober 2018

750 deltog i Turistforenings guidede ture i 2018

Herlufsholm Skole toppede med hele 506 deltagere.

Opgørelsen over deltagere er netop blevet færdig, og formand for Turistforeningen Georg Bentzen glæder sig over at antallet af deltagere igen er steget.

Turistforeningen, der har fået økonomisk støtte fra Mærk Næstved og Visit Sydsjælland-Møn, forsatte i 2018 succesen med guidede ture i Næstved og Karrebæksminde, på tirsdage og torsdage.

De guidede ture på Herlufsholm var året største succes, og leder af internationale anliggender og skoleudvikling, Ann Hansen, Herlufsholm glæder sig over, at så mange personer har fået opdateret viden om skolen og hvad den står for.

Samarbejdet mellem Herlufsholm og Turistforeningen fortsætter og udbygges i 2019, ligesom Turistforeningens guider forventes at fortsætte når sæson 2019 sættes i gang.

Turistforeningen takker alle for godt samarbejde om at tilbyde gæster guidede ture, der viser hvad byen, Karrebæksminde og Herlufsholm kan tilbyde.

Yderligere oplysninger:
Ann Hansen, Herlufsholm Skole, mail:akh@herlufsholm.dk
Erik Holst, Næstved Turistforening, mail:eh@ntuf.dk

Kronik omkring lokalturisme

Lokal turisme er arbejdspladser

I Næstved Kommune omsætter turisterhvervet for 700 mill. kr. og beskæftiger 840 arbejdspladser (2014-2015 en stigning på 4%).

Næstved Kommune har fantastiske kvaliteter og tilbud til turisme, som vi allerede i dag tjener rigtig gode penge på. Og de kommende år kan blive endnu bedre, hvis det lykkes at realisere de spændende planer for havneområdet, vandkulturhus, flere overnatningspladser – og – hvem ved – måske ligefrem et lille badehotel eller pensionat ud til stranden på Enø. Man har jo lov at drømme.

Men vi har et problem. Nuværende og fremtidige turister og turisterhvervet i Næstved og Karrebæksminde har brug for god service og støtte. Det har Næstved Turistforening leveret i rigtig mange år. I de senere år med helt frivillig arbejdskraft, som blandt andet bemander turistinformationen ved Banegårdspladsen og turistinformationen i Karrebæksminde.

Næstved Turistforening er med sine over 300 medlemmer landets tredje største Turistforening.
Vi arbejder med det mål, at give alle vore turister en god og hjertelig velkomst -med et stor smil.
Derfor er der etableret et stærkt frivillige netværk der betjener kunderne dagligt, også om lørdagen, fra turistinformationen, Ventesalen på Banegårdspladsen i Næstved.

Samtidig driver Turistforeningen for egen regning turistinformation i Karrebæksminde -hvor der er åbent året rundt.

Service koster penge

VUC er åbnet, Udlændigestyrelsen er ved at bygge, og professionsskolen Absalon har planer om nyt byggeri på Munkebakken. Arena Næstved opbygger langsigtet program og parkeringspladser etableres bynært.
Derfor er der behov for service til de mange borgere der i dagligdagen henter oplysninger i Turistinformationen-også om borgernære spørgsmål, og derfor har Turistforeningen udarbejdet en hvidbog med turismestrategier for Næstved kommune. Men service koster penge, og derfor ønsker Turistforeningen, at byrådet opprioriterer lokal turisme med et budget der gør det muligt at løse turistinformationsopgaverne. Gerne i et fortsat tæt samarbejde med Visit Sydsjælland-Møn om uddannelse af turistinformations medarbejdere, men i høj grad også som en løftestang til lokal turismen.
Et eksempel er Næstved Early Musical Festival hvor flere tusinde gæster kommer til byen, og har behov for service og et turistkontor hvor der er hjælp med turistspørgsmål, overnatning, mad og transport. I 2019 afholder Næstved Skills hvor der ventes over 60.000 besøgende.

Nyt vandrehjem og bedre pladser til autocampere

I Hvidbogen prioriteres de to opgaver og Turistforeningen er klar til at lægge ressourcer i et tæt samarbejde med Næstved Kommune om etablering af et nyt vandrehjem -gerne bynært. Det vil øge overnatningsmulighederne i Næstved by og lancere Næstved på landkortet. Et projekt som kan etableres som OPP og en forpagtningsaftale, som f.eks. i Kalundborg.
Autocampere er et stærkt voksende marked og vi ønsker, at pladserne ved Rådmandshaven udvides med alle de faciliteter som i dag kræves af camper folket. Pladser i Karrebæksminde er også på ønskesedlen.

Investeringer i lokal turisme

Turistforeningen er sig bevidst om, at Næstved Kommune i dag betaler 3.2 mill. kr. til driften af Visit-Sydsjælland Møn, og 500.000 kr. årligt til De Danske Sydhavskyster. Det hilser vi velkommen, og vi vil fortsætte det tætte samarbejde med Visit-Sydsjælland Møn, men ønsker på baggrund at de dokumenterede behov, at der også investeres i lokalturisme.

Markedsføring er godt, men der skal også være et kvalificeret modtageapparat, når turisterne kommer til Næstved Kommune.

Turistforeningen er klar til dialog herom.

På vegne af bestyrelsen i Næstved Turistforening
Georg Bentzen
Formand for Turistforeningen

Feriepartner Karrebæksminde bliver til Feriepartner Vestsjælland

Georg Bentzen, Carsten Gieseler og Bjarne Jacobsen foran Turistinformationen i Alleen, Karrebæksminde

Stærkere tilbud til feriehusejere

Feriehusejere i Karrebæksminde, der udlejer deres feriehuse gennem Næstved Turistforenings udlejningsbureau, Feriepartner Karrebæksminde, vil næste år få et bredere og stærkere tilbud om udlejning af deres huse.

Fra 1. januar 2019 overtager udlejningsbureauet Feriepartner Vestsjælland udlejningen af feriehuse i Karrebæksminde. Feriehusejerne i Karrebæksminde kommer dermed i stald hos en væsentlig større, men stadig regionalt funderet og professionel udlejer. Turistforeningens Feriepartner Karrebæksminde formidler i dag udlejning af cirka 60 feriehuse, mens Feriepartner Vestsjælland i dag formidler udlejning af cirka 130 huse.

Carsten Gieseler fortsætter

Feriehusejernes kontaktperson i Karrebæksminde, Carsten Gieseler, fortsætter i stillingen som repræsentant for Feriepartner Vestsjælland. Han vil også fremover kunne mødes i ejendommen Alleen 31, Karrebæksminde, hvor Feriepartner Vestsjælland indretter domicil.

Turistforeningen vil fortsat yde turistinformation til alle fra kontoret i Karrebæksminde, der vil blive betjent af frivillige fra Turistforeningens frivillige netværk, oplyser formanden for Næstved Turistforening, Georg Bentzen.

”Vi sælger, fordi vores udlejningsforretning på sigt er for lille. Nu får Feriepartner Vestsjælland styrken til at udvikle feriehusudlejningen, mens vi kan sætte kræfterne ind på at styrke turistinformationen og udvikle turismen. Vi glæder os i øvrigt over endnu et godt år for turismen,” siger Georg Bentzen.

Ifølge direktør for Feriepartner Vestsjælland, Bjarne Jacobsen, vil den nye organisation give endnu bedre mulighed for at styrke udlejningen af feriehuse. ”Når vi kan formidle udlejning af feriehuse langs hele kystlinjen fra Karrebæksminde til Røsnæs nord for Kalundborg, kan vi sætte målrettet ind på at servicere områdets feriehusudlejere, ligesom vi kan styrke markedsføringen af området. Vi kan sætte hundrede procent fokus på feriehusudlejningen.”

Bjarne Jacobsen understreger, at vilkårene for feriehusudlejerne er som hidtil, og at de fortsat vil blive betjent af Carsten Gieseler.

Kontaktinformation:

Yderligere oplysninger:
Formand for Turistforeningen Georg Bentzen, mobil 24688933, mail:gb@ntuf.dk
Feriepartner Vestsjælland, direktør Bjarne Jacobsen, mobil 24259212, mail:bja@feriepartner.dk

Faktaboks:

Feriehusudlejningen i Karrebæksminde genererer en omsætning på ca. 22. mill. kr. i området*
Samlet beskæftiger turismeerhvervet i Næstved kommune 840 arbejdspladser og en omsætning på 700 mill.kr (2015) – en vækst på 4% fra 2014-2015.

*beregnet ud fra Horestas modeller, hvor et udlejet sommerhus skaber en omsætning på 300.000 kr. pr. år.


Glade frivillige turistmedarbejdere i Næstved på “kendskabstur” i Næstved Kommune.

32 glade frivillige turistmedarbejdere fra Ventesalen på Banegårdspladsen i Næstved på kendskabs-tur i kommunen.

På billedet ses alle de frivillige med det nye I-skilt, og i dagens anledning gik turistflaget til tops på den nye flagstang.

Torsdag den 12.april 2018 var en stor dag for turismen i Næstved kommune.
Det mærkede 32 frivillige Næstved, fordi turens gennemførelse blandt andet fik økonomisk støtte fra Mærk Næstved.

Det blev en god dag i turismens tjeneste med besøg på lokale gallerier, Bed&Breakfast mm,

Med start på Rønnebæksholm og sluttende på Tystrup-Bavelse Naturpark.

Alle fik inspiration, og ikke mindst viden, om vores dejlig egn og alle vores skønne turistattraktioner. Der var også deltagelse fra Visit Sydsjælland-Møn, hvor Vibeke Tejlmand fik et godt indtryk og forståelse for, hvordan en velfungerende turistinformation virker.
Derfor er medarbejderne i Ventesalen helt klar til turist sæsonen og glæder sig til at byde alle velkommen og er klar med råd og vejledning for turister og borgere.

Faktaboks:
Ventesalen på Banegårdspladsen er åbent daglig fra kl.10-16 og nu også om lørdagen 10-14. Ventesalen bemandes af frivillige der yder en stort indsats for turismen i Næstved kommune. Har du lyst til at blive en del af netværket så kontakt formand Georg Bentzen.

Yderligere information: formand Georg Bentzen, mobil 2468 8933 eller mail: gb@ntuf.dk

Turistforeningen udvider åbningstiden i Ventesalen på Banegårdspladsen i Næstved

På billedet ses formanden for Teknisk Udvalg i Næstved kommune Helle Jessen, formand for Turistforeningen Georg Bentzen, samt to af de mange frivillige, der gør det muligt at holde åbent, nemlig Grethe Christoffersen og stående Laura Sø.

Fra lørdag den 7.april vil der hver lørdag været åbent fra kl.10-14.
Det imødekommer et stort ønske fra brugerne, såvel turister som borgere, og pendlere der bruger faciliteterne i Ventesalen -f.eks.rådgivning om turistspørgsmål, køb af lokalt producerede varer fra Ålestokgården,buspassagerer der benytter toiletfaciliteterne m.m.

Fakta:

Ventesalen er åben daglig mandag-fredag 10-16 og nu også lørdag 10-14
I Ventesalen yder Turistforeningens frivillige, der er samlet i et stort netværk, gratis rådgivning om turistspørgsmål.

Alle er velkommen, og har du også lyst til at blive Frivillig så kontakt formand Georg Bentzen.

Yderligere informationer:


Notat fra årets generalforsamling

I går, den 22.marts holdt vi generalforsamling i Turistforeningen, på Hotel Vinhuset i Næstved.
Charlotte Urup Stoltenberg, Advodan Næstved, blev valgt som dirigent, og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig og beslutningsdygtig. Foreningen har 274 medlemmer, og 60 af dem var mødt.

Formand Georg Bentzen kom i beretningen ind på den store betydning turismen har i Næstved Kommune. Erhvervet omsætter for over 740 mill.kr.og skaber 845 fuldtidsarbejdspladser. Turisme erhvervet er dermed den største private virksomhed, målt på ansatte i Næstved kommune, og det er vel at mærke arbejdspladser, der ikke kan outsources.
Georg Bentzen foreslog, at Næstveds Kommunes turisme strategi bliver todelt. Dels fortsat markedsføring m.m.via det kommunale samarbejde i Visit Sydsjælland-Møn, og som noget nyt, dels en strategi for den lokale turisme. Turistforeningen har mange ideer til, hvordan modtageapparatet for turister skal virke under temaet: det gode værtsskab.
Derfor håber foreningen, via dialog og samarbejde, at byrådet i Næstved finder økonomiske ressourcer til at støtte og videreudvikle turismen i Næstved i tæt samarbejde med Turistforeningen.
Der var god debat blandt de fremmødte, og vi kunne alle glæde os over, at den politiske top i kommunen var tilstede, idet både borgmester Carsten Rasmussen og første viceborgmester Klaus Eusebius, sammen med Helge Adam Møller og Helle Jessen var tilstede.

Formandens beretning blev enstemmigt godkendt.

Herefter gennemgik kasserer Erik Holst regnskabet, der viste et lille underskud på 1000 kr.og en egenkapital på 489.000kr. Erik Holst gennemgik også regnskabet for Næstved Turisme A/S, der viste et overskud på 27.000 kr. Årsrapporterne blev enstemmigt godkendt.

Claus Neergaard og Gitte T. Olsen blev genvalgt til bestyrelsen for de næste to år.
Suppleant Svend-Erik Kristensen blev genvalgt for næste år.

Revisor Rickard Patel, Beierholm Næstved, blev genvalgt.

Efter pausen holdt museumsleder i Næstved Mette B. Bruun, Museum Sydøst Danmark, et fremragende indlæg om Det Nye Holmegaard.

Formand Georg Bentzen sluttede aftenen med ros til Frivillige Netværket, der yder en stor daglig indsats i Ventesalen, som nu også fra april måned har åbent hver lørdag fra kl.10-14.

Har du spørgsmål til generalforsamlingen, eller ideer til indsats området, som du mener Turistforeningen skal fremme, er du altid velkommen til at kontakte Georg Bentzen.

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig som følgende:
Formand Georg Bentzen
Næstformand Uffe Nielsen
Kasserer Erik Holst

Forretningsudvalget, som også er bestyrelsen i Næstved Turisme A/S blev:
Georg Bentzen, Uffe Nielsen, Erik Holst og Henning Jørgensen

Bestyrelsens medlemmer er nu: Georg Bentzen, Uffe Nielsen, Erik Holst, Claus Neergaard, Gitte T. Olsen, Henning Jørgensen (udpeget af Næstved kommune) og Kristian Skov-Andersen (udpeget af Næstved kommune) samt suppleant Svend-Erik Kristensen.

Hvis du har lyst til at blive en del af bestyrelsen -hvis ja, så kontakt formanden

Foreningen vil i det kommende år arbejde med følgende indsats områder:

Vi skal sikre og udvide åbningstiden i Ventesalen.
Vi skal øge uddannelsen af de frivillige.
Vi skal holde fokus på vores økonomi i foreningen og specielt Sommerhusudlejningen.
Vi skal fortsætte arbejdet i DUNK.
Vi skal medvirke til at få flere overnatningsmuligheder i Næstved.
Vi skal have flere medlemmer i foreningen.
Vi skal overbevise borgmester og byråd om nødvendigheden af økonomisk hjælp og støtte til vores arbejde.
Vi skal planlægge generationsskifte i ledelse og bestyrelse.
Vi skal medvirke aktivt i afvikling af SKILLS i 2019.
Vi skal sætte turistpræg på Ny Holmegaard.
Vi skal lægge os i selen for godt vejr og en god kommende sæson.
Og meget mere til gavn for medlemmerne og turisterhvervet.

På bestyrelsens vegne
Georg Bentzen
Formand
Næstved Turistforening

 

Indkaldelse til Generalforsamling

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Næstved Turistforening
onsdag den 21. marts kl. 17.30 på Hotel Vinhuset, 4700 Næstved.

Dagsorden ifølge vedtægterne med enkelte tilføjelser:

 1. Valg af dirigent
  1. Formand Georg Bentzen aflægger beretning
  2. Direktør for Næstved Turisme A/S, Erik Holst orienterer om selskabets virke
 2. Kassereren fremlægger regnskab
 3. Fastlæggelse af kontingent – bestyrelsen foreslår ændret kontingent for private medlemmer på grund af moms
 4. Kassereren fremlægger budget for 2018
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
  1. På valg er:
   1. Claus Neergaard og Gitte T. Olsen. Bestyrelsen indstiller til genvalg.
  2. Valg af suppleanter. På valg er:
   1. Svend- Erik Kristensen som 1.suppleant. Bestyrelsen indstiller til genvalg.
 6. Behandling af indkomne forslag. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
 7. Valg af revisor
  1. Bestyrelsen foreslår genvalg af Beierholm,Næstved, ved  stat.aut.revisor Richard Patel.
 8. Eventuelt.

Foreningen er vært ved en middag inden generalforsamlingen, som begynder kl. 18.30.

Øl, vand, vin er for egen regning. Af hensyn til arrangementet beder vi om tilmelding på mail: cg@naestvedturistforening.dk eller på mobil 40 30 96 39 eller fastnet 5572 1122, senest den 14. marts

Efter generalforsamlingen vil Mette Bielefeld Bruun, Museum Sydøstdanmark, orientere om planerne for Det nye Holmegaard og betydningen for turismen. En investering på over 100 mill.kr.i vores område, der skal være klar til åbning primo 2019.

I en kort pause vil der som sædvanlig være lodtrækning af sponserede præmier.

Vi, i bestyrelsen, ser frem til en god debat og en værdig afviklet generalforsamling. Vel mødt alle.

På bestyrelsens vegne
Georg Bentzen
Formand