Turistforeningen udvider åbningstiden i Ventesalen på Banegårdspladsen i Næstved

På billedet ses formanden for Teknisk Udvalg i Næstved kommune Helle Jessen, formand for Turistforeningen Georg Bentzen, samt to af de mange frivillige, der gør det muligt at holde åbent, nemlig Grethe Christoffersen og stående Laura Sø.

Fra lørdag den 7.april vil der hver lørdag været åbent fra kl.10-14.
Det imødekommer et stort ønske fra brugerne, såvel turister som borgere, og pendlere der bruger faciliteterne i Ventesalen -f.eks.rådgivning om turistspørgsmål, køb af lokalt producerede varer fra Ålestokgården,buspassagerer der benytter toiletfaciliteterne m.m.

Fakta:

Ventesalen er åben daglig mandag-fredag 10-16 og nu også lørdag 10-14
I Ventesalen yder Turistforeningens frivillige, der er samlet i et stort netværk, gratis rådgivning om turistspørgsmål.

Alle er velkommen, og har du også lyst til at blive Frivillig så kontakt formand Georg Bentzen.

Yderligere informationer:


Udgivet i Nyhed.