Notat fra årets generalforsamling

I går, den 22.marts holdt vi generalforsamling i Turistforeningen, på Hotel Vinhuset i Næstved.
Charlotte Urup Stoltenberg, Advodan Næstved, blev valgt som dirigent, og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig og beslutningsdygtig. Foreningen har 274 medlemmer, og 60 af dem var mødt.

Formand Georg Bentzen kom i beretningen ind på den store betydning turismen har i Næstved Kommune. Erhvervet omsætter for over 740 mill.kr.og skaber 845 fuldtidsarbejdspladser. Turisme erhvervet er dermed den største private virksomhed, målt på ansatte i Næstved kommune, og det er vel at mærke arbejdspladser, der ikke kan outsources.
Georg Bentzen foreslog, at Næstveds Kommunes turisme strategi bliver todelt. Dels fortsat markedsføring m.m.via det kommunale samarbejde i Visit Sydsjælland-Møn, og som noget nyt, dels en strategi for den lokale turisme. Turistforeningen har mange ideer til, hvordan modtageapparatet for turister skal virke under temaet: det gode værtsskab.
Derfor håber foreningen, via dialog og samarbejde, at byrådet i Næstved finder økonomiske ressourcer til at støtte og videreudvikle turismen i Næstved i tæt samarbejde med Turistforeningen.
Der var god debat blandt de fremmødte, og vi kunne alle glæde os over, at den politiske top i kommunen var tilstede, idet både borgmester Carsten Rasmussen og første viceborgmester Klaus Eusebius, sammen med Helge Adam Møller og Helle Jessen var tilstede.

Formandens beretning blev enstemmigt godkendt.

Herefter gennemgik kasserer Erik Holst regnskabet, der viste et lille underskud på 1000 kr.og en egenkapital på 489.000kr. Erik Holst gennemgik også regnskabet for Næstved Turisme A/S, der viste et overskud på 27.000 kr. Årsrapporterne blev enstemmigt godkendt.

Claus Neergaard og Gitte T. Olsen blev genvalgt til bestyrelsen for de næste to år.
Suppleant Svend-Erik Kristensen blev genvalgt for næste år.

Revisor Rickard Patel, Beierholm Næstved, blev genvalgt.

Efter pausen holdt museumsleder i Næstved Mette B. Bruun, Museum Sydøst Danmark, et fremragende indlæg om Det Nye Holmegaard.

Formand Georg Bentzen sluttede aftenen med ros til Frivillige Netværket, der yder en stor daglig indsats i Ventesalen, som nu også fra april måned har åbent hver lørdag fra kl.10-14.

Har du spørgsmål til generalforsamlingen, eller ideer til indsats området, som du mener Turistforeningen skal fremme, er du altid velkommen til at kontakte Georg Bentzen.

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig som følgende:
Formand Georg Bentzen
Næstformand Uffe Nielsen
Kasserer Erik Holst

Forretningsudvalget, som også er bestyrelsen i Næstved Turisme A/S blev:
Georg Bentzen, Uffe Nielsen, Erik Holst og Henning Jørgensen

Bestyrelsens medlemmer er nu: Georg Bentzen, Uffe Nielsen, Erik Holst, Claus Neergaard, Gitte T. Olsen, Henning Jørgensen (udpeget af Næstved kommune) og Kristian Skov-Andersen (udpeget af Næstved kommune) samt suppleant Svend-Erik Kristensen.

Hvis du har lyst til at blive en del af bestyrelsen -hvis ja, så kontakt formanden

Foreningen vil i det kommende år arbejde med følgende indsats områder:

Vi skal sikre og udvide åbningstiden i Ventesalen.
Vi skal øge uddannelsen af de frivillige.
Vi skal holde fokus på vores økonomi i foreningen og specielt Sommerhusudlejningen.
Vi skal fortsætte arbejdet i DUNK.
Vi skal medvirke til at få flere overnatningsmuligheder i Næstved.
Vi skal have flere medlemmer i foreningen.
Vi skal overbevise borgmester og byråd om nødvendigheden af økonomisk hjælp og støtte til vores arbejde.
Vi skal planlægge generationsskifte i ledelse og bestyrelse.
Vi skal medvirke aktivt i afvikling af SKILLS i 2019.
Vi skal sætte turistpræg på Ny Holmegaard.
Vi skal lægge os i selen for godt vejr og en god kommende sæson.
Og meget mere til gavn for medlemmerne og turisterhvervet.

På bestyrelsens vegne
Georg Bentzen
Formand
Næstved Turistforening

 

Udgivet i Generalforsamling.