Formanden for turistforeningen mener, at der skal bruges flere kommunale midler på turismen.

TURISTFORMANDEN MENER, AT JO FLERE PENGE DER ER TIL AT GIVE TURISTER KVALIFICERET RÅDGIVNING, DESTO FLERE PENGE VIL DER BLIVE BRUGT I LOKALOMRÅDET. FOTO: JENS WOLLESEN
Synspunkt: Formanden for turistforeningen mener, at der skal bruges flere kommunale midler på turismen.
Georg Bentzen, formand for Næstved Turistforening
næstved: Tak for et godt initiativ med erhvervskonferencen i Næstved -¨vi er på rette vej, og med et godt samarbejde kan vi i fællesskab skabe vækst i Næstved kommune og som formand for bestyrelsen i Turistforeningen kan jeg konstatere, at:
Turisme skaber vækst og arbejdspladser – Næstveds dna er turisme.
Gavnø – BonBon-Land- Holmegaard – Rønnebæksholm – Camp Adventures tårn – Herlufsholm – Arena Næstved – Karrebæksminde, bare lige for at nævne enkelte, der løfter erhvervsturismen i kommunen.
Stort set 0 kr. til lokal info
Hvordan går det så i Næstved?
Ifølge rapport fra Visit Denmark er der samlede antal overnatninger fra 2015 til 2017 faldet fra 274.000 overnatninger til 263.000. Et fald på -0,4%
Hvad gør Næstved kommune?
Siden 2015 investeres hvert år 3,2 mill.kr i. Visit Sydsjælland-Møn, et markedsføringssamarbjede med Vordingborg, Faxe og Stevns og 500.000kr i SydkystDanmark.
Vi lader tallene stå et øjeblik.
Næstved Kommune bruger altså 3,7 mill. kr. stort set udelukkende på markedsføring – d.v.s. på at få turisterne hertil. På modtageapparatet – d.v.s. information, vejledning og servicering af turister, som besøger Næstved, m.m. – bruges stort set 0 kr. Alle lokale turistinformationer udfører betjeningen af turister vederlagsfrit og kvaliteten er formentlig derefter? Det gælder ikke kun om at få turisterne til vort område, men også at give dem en kvalificeret betjening, når de henvender sig. Det er den bedste og billigste måde at sikre, at turisterne vender tilbage senere.
Markedsføringen sker også på de udenlandske markeder. Det er på mange måder fornuftigt. Men Næstved Kommunes turister kommer for 3/4 dels vedkommende fra Danmark, og på det danske marked markedsføres næsten kun digitalt. Set fra Næstveds synspunkt er det vigtigt at bevare og gerne udbygge antallet af danske turister. Det sker kun i endda meget begrænset omfang – hvis overhovedet – med den nuværende markedsføringsstrategi?
I Visit Sydsjællands-Møns område er langt den største turistdestination målt på antal overnatninger Møn og her er noget over 50 % af turisterne fra udlandet – specielt Tyskland. Lidt provokerende kan man hævde, at Næstved Kommune i ikke uvæsentlig grad finansierer markedsføringen af Møn som turistdestination i Tyskland.
I lyset af den kraftige, kommunalt finansierede markedsføringsindsats, er det nok lidt skuffende at antallet af overnatninger i Næstved Kommune falder, hvor der på nationalt plan – så vidt jeg ved – er konstateret en stigning i antallet af overnatninger.
Frivilligt turistarbejde
Der er flere grunde til at stille spørgsmålet, om de midler, som Næstved Kommune anvender på at styrke turismen, anvendes på optimal måde?
I Næstved Kommune omsætter turisme for 740 mill.kr. og skaber 840 jobs, (2015 tal), og der foregår et stort og frivilligt arbejde af medarbejderne i Ventesalen og i andre funktioner for den lokale turisme.
Vi tror, at med større lokal fokus på turismen vil Næstvedområdet kunne skabe vækst og flere arbejdspladser. Vi kan ikke på sigt lade den lokale turisme afhænge kun af frivillige borgeres indsats.
Turistforeningen i Næstved bidrager via udlejningen af sommerhuse i Karrebæksminde med en omsætning på ca. 22 mill. kr., som bruges i lokalområdet, hos bager, restauranter, hoteller, købmænd, cafeer m.m.
Turistforeningen har i sin hvidbog og i høringsvar om turismestrategi i Næstved kommune foreslået:
– Et nyt vandrerhjem-gerne i et offentligt privat samarbejde
– Bedre faciliteter til MotorHome-både i Næstved og Karrebæksminde
– En bynær campingplads
– Professionelt ledet modtageapparat, så turisterne føler sig velkomne.
Det vil øge overnatningskapaciteten. For at dette kan lykkes er det nødvendigt at såvel erhvervslivet inkl. turisterhvervet og den lokale turistforening står sammen om dette, også økonomisk, for det ser ikke umiddelbart ud til at Næstved Kommune ønsker at bidrage til denne udvikling.
Vi er klar til dialogen om at skabe vækst og flere arbejdspladser via en fokuseret erhvervs- turisme strategi.

Kilde: Sjællandske 30. oktober 2018

Udgivet i Nyhed.