Notat fra generalforsamlingen 2019

Generalforsamlingen 2019

Torsdag den 21. marts 2019 blev den ordinære generalforsamling afholdt i Kompagnihuset i Næstved. Det var nr. 105 i rækken.

Vi startede med spisning, og der var frit valg fra baren mellem øl, vin eller vand. Vi fik kaffe og lidt sødt. Kl. 18.30 præcis startede generalforsamlingen.
Der var mødt 59 medlemmer og 45 var stemmeberettede.

Bestyrelsen foreslog advokatfuldmægtig Emre Aksoy, Advodan, Næstved som dirigent. Aksoy blev valgt. Erik Holst blev referent.

Formand Georg Bentzen kom i sin beretning ind på den store betydning turismen har i Næstved kommune. Her omsættes for over 740 mill.kr. om året og der skabes 840 jobs. Georg Bentzen redegjorde for bestyrelsens sammensætning, antal bestyrelsesmøder og gennemgik herefter de målepunkter som bestyrelsen har arbejdet med siden sidste generalforsamling. Endelig gennemgik Georg Bentzen de nye handleplaner der er vedhæftet dette referat. Georg Bentzen takkede alle de frivillige for deres store arbejdsindsats der gør, at vagtplanen i både Ventesalen i Næstved og kontoret i Alleen i Karrebæksminde kan holde åbent året rundt. Det er der også behov for, så de ca. 14-16000 besøgende for en god oplevelse. Skills i Næstved er det største arrangement i mange år – der ventes op til 50.000 besøgende og Turistforeningen har infostand i Arena, Næstved, og stiller med guider i busserne. I alt 22 er på arbejde de tre dage Skills afvikles. Tak til Per Rasmussen og Finn Mogensen som har stået for vagtplanen og udarbejdelse af folder.

Beretning blev enstemmigt godkendt.

Handleplanen blev enstemmigt godkendt. Du finder handleplanen HER.

Georg Bentzen motiverede hvorfor bestyrelsen foreslår vedtægtsændringer, ændringer der primært
vedrører antal bestyrelsesmedlemmer og en modernisering/generationsskifte. Vedtægtsændringerne blev enstemmigt godkendt. Du finder vedtægterne HER.
Kasser Erik Holst gennemgik årsrapporten der viser et overskud på 15.000 kr. Årsrapporten blev enstemmigt vedtaget. Du finder årsrapporten HER.
Kasser Erik Holst gennemgik forslag til kontingentforhøjelse – private 10 kr. og erhverv 50 kr.

Kontingentforslag blev enstemmig vedtaget. Torben Larsen ville gerne vide hvad det gennemsnitlige kontingent hor erhvervsmedlemmer er. Erik Holst svarede, at minimum kontingent er 875 kr., men at erhvervsmedlemsskab forhandles.

Kasser Erik Holst præsenterede forslag til budget 2020.

Budgettet blev enstemmigt vedtaget.

Valg til bestyrelsen – efter godkendelse af de nye vedtægter – blev følgende valgt:
Georg Bentzen og Erik Holst blev begge genvalgt.

Stine B. Andersen, Enø Steak House, Lars Westermann, Slusehuset og Dorthe Kock-Jensen, Hotel Vinhuset blev nyvalgt og Laura Sø, der var suppleant blev valgt. Tillykke til de nye bestyrelsesmedlemmer.

Følgende, der ikke var på valg fortsætter i bestyrelsen:
Gitte Torp Olesen, Kristian Skov-Andersen, Henning Jørgensen, Svend –Erik Kristensen, Claus Neergaard og Uffe Nielsen.

Som suppleanter blev Joakim Blankschøn, faglig sekretær i BUPL, direktør i Rejsekortet Benny Pedersen og sommerhusejer i Karrebæksminde Lone Nielsen valgt.

Stats. Aut. revisor Rickard H. Patel, Beierholm, Næstved blev genvalgt som revisor.

Aften sluttede med et indlæg om ”Water & Wellness som direktør Christian Federspiel holdte. Der var livlig debat, fordi Næstved kommune netop står overfor et valg – skal de nuværende svømmehaller renoveres eller skal der bygges nyt? Der kom mange gode forslag om placeringen af nybyggeri, størrelsen på bassinerne osv.osv. Byrådsmedlem Otto Poulsen, Venstre fik mange gode input.

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig under ledelse af Emre Aksoy.

Formand Georg Bentzen
Næstformand Svend-Erik Kristensen
Kasserer Erik Holst
Disse tre udgør forretningsudvalget, der samtidig valgte at supplerer sig med Uffe Nielsen og Henning
Jørgensen.

Med venlig hilsen

Georg Bentzen

Bestyrelsens sammensætning finder du på www.naestvedturistforening.dk klik på om os.

Udgivet i Generalforsamling.