TURISTER SKAL OGSÅ TISSE

af Georg Bentzen
fungerende formand Næstved Turistforening

Den igangværende coronapandemi har afstedkommet mange foranstaltninger – herunder lukning af offentlige toiletter i bl.a. Karrebæksminde. Lukningen heraf medfører ikke, at de besøgende turister, som der stadig kommer mange af til Karrebæksminde, kan lukke af for den naturlige trang til at besørge. Det har som konsekvens, at turisterne må besørge i den omkringliggende natur, eller bede om lov til at benytte Enø Steakhouse’s faciliteter. Den første løsning er ulækker og den anden ulovlig.

Næstved Turistforening skal derfor opfordre til, at de offentlige toiletter i Karrebæksminde snarest åbnes – naturligvis med iagttagelse af de nødvendige sanitære foranstaltninger: Tilgang til de nødvendige afspritnings- og rengøringsmidler med opfordring på både dansk, engelsk og tysk til brugerne om at rengøre og afspritte toilet og vandhaner efter hvert toiletbesøg – gerne suppleret med hyppige besøg fra Park og Vej for at overvåge, at de nødvendige remedier er til stede. Eventuelt kan man opfordre brugere til at rengøre og afspritte inden brug for at være helt sikker.

Ja – herved overlades ansvaret for sikker anvendelse af toiletterne til brugerne. Danskerne har hidtil udvist en usædvanlig stor ansvarfølelse for at imødegå coronasmitte. Mon ikke de og de udenlandske turister kan forventes at udvise samme ansvarsfølelse.

Det tror vi på i Næstved Turistforening.

Udgivet i Nyhed.