Turistforeningen udvider åbningstiden i Ventesalen på Banegårdspladsen i Næstved

På billedet ses formanden for Teknisk Udvalg i Næstved kommune Helle Jessen, formand for Turistforeningen Georg Bentzen, samt to af de mange frivillige, der gør det muligt at holde åbent, nemlig Grethe Christoffersen og stående Laura Sø.

Fra lørdag den 7.april vil der hver lørdag været åbent fra kl.10-14.
Det imødekommer et stort ønske fra brugerne, såvel turister som borgere, og pendlere der bruger faciliteterne i Ventesalen -f.eks.rådgivning om turistspørgsmål, køb af lokalt producerede varer fra Ålestokgården,buspassagerer der benytter toiletfaciliteterne m.m.

Fakta:

Ventesalen er åben daglig mandag-fredag 10-16 og nu også lørdag 10-14
I Ventesalen yder Turistforeningens frivillige, der er samlet i et stort netværk, gratis rådgivning om turistspørgsmål.

Alle er velkommen, og har du også lyst til at blive Frivillig så kontakt formand Georg Bentzen.

Yderligere informationer:


Indkaldelse til Generalforsamling

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Næstved Turistforening
onsdag den 21. marts kl. 17.30 på Hotel Vinhuset, 4700 Næstved.

Dagsorden ifølge vedtægterne med enkelte tilføjelser:

 1. Valg af dirigent
  1. Formand Georg Bentzen aflægger beretning
  2. Direktør for Næstved Turisme A/S, Erik Holst orienterer om selskabets virke
 2. Kassereren fremlægger regnskab
 3. Fastlæggelse af kontingent – bestyrelsen foreslår ændret kontingent for private medlemmer på grund af moms
 4. Kassereren fremlægger budget for 2018
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
  1. På valg er:
   1. Claus Neergaard og Gitte T. Olsen. Bestyrelsen indstiller til genvalg.
  2. Valg af suppleanter. På valg er:
   1. Svend- Erik Kristensen som 1.suppleant. Bestyrelsen indstiller til genvalg.
 6. Behandling af indkomne forslag. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
 7. Valg af revisor
  1. Bestyrelsen foreslår genvalg af Beierholm,Næstved, ved  stat.aut.revisor Richard Patel.
 8. Eventuelt.

Foreningen er vært ved en middag inden generalforsamlingen, som begynder kl. 18.30.

Øl, vand, vin er for egen regning. Af hensyn til arrangementet beder vi om tilmelding på mail: cg@naestvedturistforening.dk eller på mobil 40 30 96 39 eller fastnet 5572 1122, senest den 14. marts

Efter generalforsamlingen vil Mette Bielefeld Bruun, Museum Sydøstdanmark, orientere om planerne for Det nye Holmegaard og betydningen for turismen. En investering på over 100 mill.kr.i vores område, der skal være klar til åbning primo 2019.

I en kort pause vil der som sædvanlig være lodtrækning af sponserede præmier.

Vi, i bestyrelsen, ser frem til en god debat og en værdig afviklet generalforsamling. Vel mødt alle.

På bestyrelsens vegne
Georg Bentzen
Formand

Mange penge og arbejdspladser i turismen

Vidste du, at turismen omsætter for 700 millioner kr. i Næstved kommune og skaber 840 arbejdspladser?

Dermed er turismen kommunens største private arbejdsplads, og der er muligheder for mere, men det kræver, at Næstved kommune vil være med. Det vil være guld værd for hele området👍👍👍

Lokal turisme er en gylden forretning

Lokal turisme er en gylden forretning

 

Oktober 2017

Udlejning af sommerhuse skaber omsætning på 22 millioner kroner til Karrebæksminde og Næstved. Men en håndsrækning fra Næstved kommune kan sætte yderligere gang i turismen.
Af Erik Holst
bestyrelsesmedlem, Næstved Turistforening

Vel har sommeren 2017 vejrmæssigt indskrevet sig i historien som umanerligt ringe, kølig og våd. Men set fra turistbranchen har sommeren været anderledes smuk. Næstved Turistforening ejer Feriepartner Karrebæksminde, der udlejer sommerhuse, og her har sæsonen været den bedste i mange år. I forhold til 2016 har fremgangen været på 31 procent.

 

Beregnet efter den model, som hotel- og restaurantbranchens brancheforening, Horesta, bruger, skaber et udlejet sommerhus en omsætning på 300.000 kroner. Og ganger man turistforeningens udlejede sommerhuse med dét tal, når man op på en lokal omsætning på 22 millioner kroner.

 

Lægger man desuden omsætningen skabt af De hvide Svaner og Enø Camping oveni, kommer man tæt på 50 millioner kroner i omsætning til restauranter, supermarkeder, sæsonforretninger og andre serviceerhverv. Det betyder arbejdspladser og vækst.

 

Historien har vist, at en succesfuld sommerhusudlejning forudsætter lokalkendskab og lokalt engagement. Da turistforeningen for år tilbage solgte sommerhusudlejningen til en landsdækkende virksomhed, lukkede udlejningen efter mindre end to år. Nu har vi som nævnt genopbygget en vigtig del af den lokale turisme, som betyder, at Næstved Turistforening kan holde åbent året rundt og desuden støtte et godt samarbejde med det regionale turistsamarbejde, Visit Sydsjælland-Møn.

 

Takket være Næstved Kommune, der har stillet et lokale i Ventesalen på Banegårdspladsen ved Næstved Station til rådighed, kan vi ved hjælp af frivillige medarbejdere yde turister service fra klokken 10 til 16 på alle hverdage. Men vi kunne gøre mere, hvis Næstved Kommune vil støtte med midler til en koordinator af dette arbejde samt støtte uddannelsen af de frivillige. Vi håber, at det nye byråd vil kvittere for turismearbejdet med en håndsrækning. Den vil være guld værd.

Donation fra Trelleborgfonden

Privatdirektør Morten Berg, Sydbank og formanden for Turistforening Georg Bentzen ved fortællerhånden ved den fritlagte Suså, hvorfra de guidede ture i Næstved udgår.

Trelleborg Fonden donerede 28.000 kr. til Næstved Turistforening

 

August 2017

Trelleborg Fonden er en selvstændig fond, der ledes af en uafhængig bestyrelse, og som administreres i dagligdagen af Sydbank.

Privatdirektør Morten Berg, Sydbank, Næstved der repræsenterer Fonden, glæder sig over at det lokale kulturliv i tre måneder har haft muligheder for at deltage i Guidede Ture, som er udviklet, arrangeret og gennemført af syv guider, under Næstved Turistforening.

Formanden for Turistforeningen Georg Bentzen glæder sig over at donationen gjorde det muligt, at markedsføre de guidede ture – som i alt har haft over 400 deltagere. Allerede nu er Turistforeningen i gang med planlægningen af guidede ture til 2018.

Yderligere oplysninger: Formand Georg Bentzen, mobil 24688933 eller mail: gb@ntuf.dk, eller Morten Berg, mobil 61564355 eller mail: morten.berg@sydbank.dk

Donation fra Nordea Fonden

På billede ses Henrik Karmark,Nordea, Georg Bentzen,Næstved Turistforening og på vagt i turistinformationen i Ventesalen, ses i baggrunden Per Rasmussen

August 2017

Tak til Nordea Fonden der støtter godt liv. De guidede ture er nu gennemført og med succes.